ENERGOAPGĀDES UN AUTOMATIKAS EKSPERTS-KONSULTANTS/E

Prasības: 
 • Augstākā profesionālā izglītība elektrozinību un/vai automātikas jomā;
 • Izpratne par biznesa procesiem, zināšanās par IKT infrastruktūras pamatmezgliem;
 • Izpratne par datortīklu uzbūves un darbības pamatprincipiem;
 • AutoCAD vai līdzīgu produktu lietošanas pieredze;
 • Pieredze elektroierīču un automātikas sistēmu projektēšanā un ieviešanā;
 • Vēlama pieredze elektroierīču un automātiskas pārvaldības sistēmu (piemēram, SCADA) ieviešanā un/vai ekspluatācijā.
Piedāvājumi: 
 • Darbu ar unikāliem, valsts mēroga infrastruktūras projektiem, kur ir iespējams apgūt jaunas sfēras un papildināt savas zināšanās;
 • Iespēju pastāvīgi papildināt savas zināšanās un profesionālo kvalifikāciju apmācībās ar sertifikācijas iespējām un dalību nozares konferencēs;
 • Darbu radošā kolektīvā ar dažādu nozaru (drošības, datu pārraides, datu centru u.c.) ekspertiem, kas ļaus bagātināt savu pieredzi;
 • Pusdienu kompensāciju un komfortablus darba apstākļus.
Pienākumi: 
 • Realizēt IKT infrastruktūras pilnā cikla projektus, no klientu vajadzību izzināšanas līdz piegādei un uzturēšanai:
 • klientu vajadzību analīze, risinājumu plānošana un realizācija;
 • elektroapgādes un automātikas risinājumu arhitektūras izstrāde un risku analīzes veikšana;
 • risinājumu tehnisko specifikāciju un darba uzdevuma sagatavošana;
 • dalība tehnisko risinājumu un projektu dokumentācijas izstrādē.
 • Piedalīties IKT infrastruktūras ieviešanas un uzturēšanas projektu realizācijā – projektēt, instalēt, konfigurēt, veikt autoruzraudzību, testēt atbilstību uzstādītajām prasībām, apmācīt un konsultēt klientus;
 • Veikt jaunu produktu izpēti, iepazīties ar jauninājumiem, tehnoloģijām un risinājumiem, izvērtēt to pielietojamību.