Konsultāciju projektu vadītājs

Prasības: 
 • Augstākā izglītība;
 • Vismaz 2 gadu pieredze IKT konsultāciju un/vai biznesa analīzes jomā vadot projekta komandu;
 • Projektu vadības metodiku un IT dokumentācijas standartu pārzināšana un prasmes pielietot tos praksē;
 • Teicamas analītiskās spējas, risku vadības un problēmu risināšanas prasmes;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Spēja patstāvīgi plānot savus un projekta dalībnieku darbus, ievērojot projektu termiņus un kvalitātes prasības;
 • Labas komunikāciju un prezentācijas prasmes;
 • Labas latviešu valodas zināšanas (dokumentācijas izstrāde latviešu valodā).
 • Zināšanas par valsts iepirkumu procesu (no piegādātāja puses) un pieredze IT izstrādes uzraudzības projektu vadīšanā tiks uzskatītas par priekšrocību.
Piedāvājumi: 
 • Piedalīties nozīmīgu valsts un korporatīvo projektu īstenošanā;
 • Profesionālās izaugsmes un kvalifikācijas celšanas iespējas – apmācības ar sertifikāciju un dalību konferencēs;
 • Profesionāļu komandu, kas atbalstīs un dalīsies pieredzē.

Atalgojuma līmenis: sākot no 1400 EUR bruto.

Pienākumi: 
 • Projektu aktivitāšu un komandas ikdienas darbu plānošana;
 • Projekta realizācijā iesaistīto speciālistu vadīšana;
 • Risku un problēmu vadība projekta ietvaros;
 • Projekta izpildes progresa uzraudzība un atsekošana;
 • Informācijas sistēmu un risinājumu vīziju un koncepciju izstrādes vadība;
 • Biznesa procesu aprakstu izstrādes vadība;
 • Risinājumu prezentācija klientiem;
 • Nodevumu kvalitātes kontrole;
 • Apakšuzņēmēju darbu vadība (ja tādi ir iesaistīti projektā);
 • Jaunāko konsultantu darba koordinēšana un profesionālo prasmju attīstīšana.
Tagi: 
Konsultāciju vadītājs
Projektu vadītājs