Vecākais IS konsultants

Prasības: 
 • Augstākā izglītība IT vai līdzvērtīga jomā;
 • Vismaz 3 gadu pieredze informācijas sistēmu konsultāciju un/vai sistēmu analīzes jomā vadot projekta komandu;
 • Vairāku sistēmanalīzes, projektu vadības metodiku un dokumentācijas standartu pārzināšana un prasmes pielietot tos praksē;
 • Teicamas analītiskās spējas un problēmu risināšanas prasmes;
 • Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • Spēja patstāvīgi plānot savus un projekta dalībnieku darbus, ievērojot projektu termiņus un kvalitātes prasības;
 • Labas komunikāciju un prezentācijas prasmes;
 • Labas latviešu valodas zināšanas (dokumentācijas izstrāde latviešu valodā).
Piedāvājumi: 
 • Piedalīties nozīmīgu valsts un korporatīvo projektu īstenošanā;
 • Profesionālās izaugsmes un kvalifikācijas celšanas iespējas;
 • Draudzīgu komandu un darbu mūsdienīgā birojā.
Pienākumi: 
 • Projektu aktivitāšu un komandas ikdienas darbu plānošana, izstrādes projektu vadīšana;
 • Informācijas sistēmu un risinājumu vīziju un koncepciju izstrāde;
 • Biznesa procesu aprakstu izstrāde;
 • Informācijas sistēmu prasību specifikāciju izstrāde;
 • Risinājumu prezentācija klientiem;
 • Informācijas sistēmu lietotāju dokumentācijas izstrāde;
 • Nodevumu kvalitātes kontrole;
 • Jaunāko konsultantu darba koordinēšana un profesionālo prasmju attīstīšana.