Project profile

Konsultantu piesaiste programmatūras kvalitātes kontrolei VRAA īstenoto ESF projektu realizācijā

Customer: 
Valsts reģionālā attīstības aģentūra
Project profile

E-veselības integrētās informācijas sistēmas tehnisko specifikāciju izstrāde

Customer: 
Nacionālais veselības dienests
Project profile

Balss telefonijas pakalpojumu risinājums AS DNB bankai

Customer: 
AS DNB Banka
Project profile

Datu centra infrastruktūras tehniskā projekta izstrāde

Customer: 
Inženieru birojs "Būve un Forma", SIA
Project profile

Datu centra infrastruktūras tehniskā projekta izstrāde

Customer: 
VAS Latvijas Dzelzceļš
Project profile

Kuģu e-žurnāla risinājuma izveides un ieviešanas biznesa un tehnisko prasību izstrāde

Customer: 
Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests
Project profile

IKT arhitektūras vadlīniju izstrāde

Customer: 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Project profile

LDz DWH KIGAS un LEIS/AMMAS tehnisko specifikāciju izstrāde

Customer: 
Latvijas Dzelzceļš
Project profile

E-lietas projektu aprakstu sagatavošana

Customer: 
Tiesu administrācija
Project profile

Aeronavigācijas datu verifikācija

Customer: 
Latvijas Gaisu satiksme