Corporate Consulting

Konceptuālo risinājumu izstrāde; IT arhitektūras un specifikāciju izstrāde; projekta ieviešanas atbalsts


Nozare: Valsts un pašvaldības


Projekta direktors

Aigars Ceruss

„Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide”

Klients: 
Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrija

Uzdevums

Izstrādāt nozares nākamās paaudzes datu pārraides tīklu un informāciju tehnoloģiju infrastruktūras izveides, administrēšanas un attīstības pārvaldības modeli, iekļaujot infrastruktūras elementu un koplietošanas pakalpojumu izplatīšanas platformu tehniskos risinājumus, koplietošanas pakalpojumu attīstības un uzturēšanas pārvaldības organizatorisko modeli, projekta realizacijas un uzturēšanas finansu plānu un finansiāli ekonomisko pamatojumu.
 

 

Rezultāts

Projektā iesaistīti vairāk neka 90 zinātnes un akadēmiskās nozares partneri ar dažādiem IT infrastruktūras attīstības līmeņiem un vajadzībām attiecība uz IKT atbalstu zinatniskās un akadēmiskās darbības veikšanai tagad un tuvāko 10. gadu perspektīvā, kas ir projektam definetais ilgtspējas periods. Projekta ieviešanas investīcijas tiek finansētas no Eiropas fondu līdzekļiem un Projekts iekļauj ļoti plašu atbalstāmo IKT risinājumu spektru:

  • Projekta parttneru CAMPUS tīklu infrastruktūras uzlabošanu, tais ksitā ar mobilitates bezvadu risinājumiem;
  • Koplietošanas vienota nozares Datu Centra izveidi;
  • Vienotā nacionālā zinatniskā un akadēmiskā datu parraides tīkla izveidi visā Latvijas Republikas teritorijā ar ātrgaitas maģistrāliem savienojumiem ar citiem zinatniskiem nacionālajiem tīkliem un publisko Interneta tīklu;
  • Piekļuves nodrosināšanu specializetām un vispārlietojamām zinatniskām datu bāzēm;
  • Zinatniski pētnieciskās programmatūras iegādi un ieviešanu;
  • Vienotās nozares zinātniskās darbības pārvaldības informācijas sistēmas ieviešanu;

Projekta realizācijas laikā nodrošinajām augstāk minēto IKT resursu pieejamības koplietošanas pakalpojuma veidā koncepcijas izstrādi, pievēršot lielu uzmanību tieši pakalpojumu sniegšanā un izplatīšanā iesaistīto IKT resursu parvaldības un attīstības aspektiem gan caur koplietošanas pakalpojumu pašizmaksas noteikšanas modeļa izstrādi, gan caur organiztorsiko un parvaldības principu piedāvājumu.

Tāpat veicām visus nepieciešamos projekta partneru IT infrastrūras un vajadzību izpēti, lai sagatavotu un nodrošinātu atbalstu koplietošanas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo tehnoloģisko elementu un programmatūras risinājumu iegādes iepirkumos.

Projekta realizācijas rezultātā zinātnes un akademiskās nozares projekta partneriem tika izveidoti ilgtspējīgi IKT atbalsta koplietošanas risinājumi, kas ļaus nozarei kopuma efektīvi konkurēt ar citām ES dalībvalstīm par zinatnieski petniecisko projektu grantiem, piesaistot jaunos zinātniekus svarīgiem un interesantiem projektiem.


36 mēneši

Projekta realizācijas laiks