Corporate Consulting

datu verifikācija


Aeronavigācijas


Aeronavigācijas datu verifikācija

Klients: 
Latvijas Gaisu satiksme

Uzdevums

Projekta ietvaros tika veikti šādi pakalpojumi:

  • Testēšanas plāna izstrāde un testēšanas vides izveidošana;
  • Sistēmu verifikācijas pārbaužu veikšana saskaņā ar izstrādāto testēšanas plānu;
  • Rezultātu apkopošana un rekomendāciju izstrāde;
  • EK verifikācijas deklarācijas izstrāde.

Rezultāts

Sadarbībā ar pasūtītāju izstrādāts AIS sistēmu verifikācijas plāns;

  • Sniegts nepieciešamais konsultatīvais praktiskais un tehniskais atbalsts verifikācijas procesu laikā;
  • Izstrādāta EK verifikācijas deklarācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 552/2004 un 73/2010 prasībām.

Sniegtie pakalpojumi

7 mēneši

Projekta realizācijas laiks