Corporate Consulting

E-LIETAS RISINĀJUMA ARHITEKTŪRAS


TEHNISKO SPECIFIKĀCIJU IZSTRĀDE UN KVALITĀTES KONTROLES PAKALPOJUMI


E-lietas risinājuma arhitektūras un tehnisko specifikāciju izstrāde un kvalitātes kontroles pakalpojumi

Klients: 
Tiesu administrācija, Latvijas Republikas Prokuratūra, Valsts probācijas dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde

Uzdevums

Pakalpojuma mērķis ir veikt E-lietas programmas 1.posma projektu "Tiesu informatīvās sistēmas attīstība", "Prokuratūras IS attīstība", "Ieslodzījuma vietu pārvaldes Ieslodzīto informācijas sistēmas pilnveidošana", "Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana" izstrādes darbu plānošanu, koordināciju, uzraudzību un kvalitātes kontroli.

Konsultāciju pakalpojumu ietvaros:

  • veikta E-lietas arhitektūras risinājumu izstrāde (t.sk., biznesa arhitektūra, datu arhitektūra, aplikāciju arhitektūra, fiziskā arhitektūra, drošības arhitektūra), kas ietver starpiestāžu koplietošanas risinājuma arhitektūras izstrādi;
  • veikta detalizēta iestāžu biznesa procesu analīze un 4 iepirkumu tehnisko specifikāciju izstrāde (funkcionālo un nefunkcionālo prasību definēšana);
  • sniegts atbalsts iepirkuma procedūru norisē;
  • nodrošināta izstrādes projektu gaitas uzraudzība un kvalitātes kontrole.

Rezultāts

E-lietas programmas 1.posma ieviešanas rezultātā tiks veikta izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide, izmantojot mūsdienu IKT risinājumu piedāvātās iespējas, un tādējādi nodrošinot pāreju no esošajām “papīra” lietām uz analogu e-vidē.

Pakalpojuma ietvaros sniegtās konsultācijas vērstas uz Pasūtītāja vajadzību apzināšanu, tehnisko risinājumu analīzi, iepirkuma procesa nodrošināšanu, kā arī tam sekojošo projekta realizācijas atbalstu - autoruzraudzību un dokumentācijas nodevumu kvalitātes kontroli, projektu savstarpējas sasaistes un integritātes nodrošināšanu.


Sniegtie pakalpojumi

36 mēneši

Projekta realizācijas laiks