Corporate Consulting

IKT pakalpojumu katalogs


Nozare: Transports


Projekta direktors

Haralds Ievednieks

IKT servisu modeļa izstrāde

Klients: 
Ceļu satiksmes un drošības direkcija

Uzdevums

Izstrādāt klienta biznesa procesiem atbilstošu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pakalpojumu nodrošināšanas modeli ar mērķi attīstīt, uzlabot un pilnveidot IKT pakalpojumu izmantošanu biznesa procesu darbināšanā.

Rezultāts

Projekta realizācijas gaitā tika veikta klienta sniegto pakalpojumu un biznesa procesu analīze, lai apzinātu to sasaisti ar IKT infrastruktūras nodrošinātajiem pakalpojumiem, to lietotājiem un izvirzītās prasības IKT infrastruktūrai. Tāpat, izpētes fāzē tika veikta esošās IKT infrastruktūras tehnoloģiju un ar to saistīto trešo pušu pakalpojumu izpēte un novērtējums no funkcionalitātes, mērogojamības, nākotnes migrācijas (pārvietošanas) riskiem, IT drošības un IT drošības pārvaldības viedokļa.

Izmantojot esošās situācijas izpētē savāktos datus, tika izveidots IKT pakalpojumu katalogs, katram no klienta sniegtajiem pakalpojumiem vai veiktajiem biznesa procesiem piesaistot IKT infrastruktūras līmeņa pakalpojumus, hierarhiski fiksējot to savstarpējo sasaisti, izmantotos infrastruktūras elementus, to veiktspējas parametrus, servisa līmeņa prasības, lietotāju grupas, u.c. pakalpojumu nodrošināšanai būtiski rādītāji. Sastādot IKT pakalpojumu katalogu, tika ņemta vērā to savstarpējā aizvietojamība, lietotāju ģeogrāfiskais izvietojums, IKT infrastruktūras elementu piederība, utml. faktori. Projekta rezultātā klientam tika izveidots pakalpojumu katalogs, kas ir sasaistīts  ar esošo IKT infrastruktūru. Tas ļaus uzņēmumam apzināt nepieciešamos IKT infrastruktūras attīstības virzieni un plānot tālāku IKT infrastruktūras attīstību, balstoties uz prasībām, kas tieši izriet no uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem un biznesa procesiem.


Sniegtie pakalpojumi

3 mēneši

Projekta realizācijas laiks