Corporate Consulting

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības stratēģiju izstrāde


IKT pārvaldības procesi


Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības stratēģiju izstrāde

Klients: 
Latvijas valsts ceļi

Uzdevums

Projekta ietvaros tika izvērtēti un izanalizēti IKT pārvaldības procesi, izmantotās tehnoloģijas un ar personālu saistītie jautājumi, t.sk. tika veikti šādi darbi

  • identificēt un novērtēt pašreizējos LVC IKT vides aspektus un biznesa procesus;
  • identificēt IKT attīstības uzdevumus, kas atbalstītu LVC stratēģiskos mērķus, veicamās aktivitātes;
  • identificēt kā IKT izmantošana varētu uzlabot LVC darbību un nodrošināt labākus rezultātus;
  • izstrādāt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības stratēģiju.

Rezultāts

Projekta ietvaros, saskaņā ar IKT vides esošās situācijas analīzes rezultātiem, tika izstrādāti 3 iespējamie IKT attīstības stratēģijas scenāriji. Scenāriji tika sagatavoti komplementāri, t.i. katrs nākamais scenārijs ietver iepriekšējos scenārijus, kā arī ietver konkrētajam scenārijam atbilstošus risinājumus un aktivitātes, kas paredz uzlabot un automatizēt IKT procesus. Projekta ietvaros tika sagatavots arī IS arhitektūras modelis, kas attēlo optimālu informācijas sistēmu struktūru un atbilstoši kuram nepieciešams plānot informācijas sistēmu attīstību un integrāciju.


11 mēneši

Projekta realizācijas laiks