Corporate Consulting

Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas (ESTAPIKS2) funkcionālās, nefunkcionālās, migrācijas, garantijas, uzturēšanas


Jaunās Eiropas savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas (ESTAPIKS2) tehnisko prasību izstrāde, programmatūras izstrādes kvalitātes kontrole un informācijas sistēmas drošības un veiktspējas testēšana

Klients: 
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Uzdevums

Izanalizēt un izstrādāt jaunas Eiropas Savienības (turpmāk - ES) tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas (ESTAPIKS2) funkcionālās, nefunkcionālās, migrācijas, garantijas, uzturēšanas prasības, kā arī organizatoriskās prasības izstrādes darbu izpildei un tehniskās prasības ESTAPIKS2 ārējam portālam, nodrošināt ESTAPIKS2 izstrādes kvalitātes kontroli, pilnas jaunās sistēmas funkcionalitātes drošības un veiktspējas testēšanas.

Darba uzdevuma izpildes rezultātā tika sagatavotas tehniskās specifikācijas prasības ESTAPIKS2 izstrādei, kas tika realizēta ERAF projektā ”Jaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS2)” (turpmāk - Projekts), nodrošinot pasūtītājam nepieciešamo konsultatīvo atbalstu arī sistēmas izstrādes laikā. Projekta ietvaros izstrādāta ESTAPIKS2 sistēma ar mērķi nodrošināt elektronisku ES tiesību aktu pārņemšanas, ieviešanas un kontroles procesu, elektronisku pārkāpumu procedūru uzskaiti un elektronisku ES Tiesas, Vispārējās Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (turpmāk - EBTA) tiesu lietu uzskaiti.

Projekta ietvaros veiktās aktivitātes:

  • ESTAPIKS2 izstrādes iepirkuma tehnisko specifikāciju izstrāde;
  • ESTAPIKS2 programmatūras izstrādes kvalitātes kontrole;
  • ESTAPIKS2 pilnas funkcionalitātes drošības testēšanas (drošības audits);
  • ESTAPIKS2 pilnas funkcionalitātes veiktspējas testēšana.

Rezultāts

Projekta rezultātā Tieslietu ministrija ieviesta ESTAPIKS2 sistēma:

  • uzlabojot ES tiesību aktu pārņemšanas procesu un nodrošinot ES tiesību aktu pārņemšanas procesu un nacionālo tiesību aktu izstrādes procesu sasaisti;
  • uzlabojot sabiedrības un citu institūciju informēšanu par ES tiesību aktu pārņemšanas procesa gaitu;
  • uzlabojot ministriju darbinieku sadarbība ES Tiesas un EBTA tiesu lietu uzskaitē.

16 mēneši

Projekta realizācijas laiks