Corporate Consulting

Biznesa stratēģijas konsultācijas; Biznesa plānošana un reorganizācija


Nozare: Telekomunikācijas


Projekta direktors

Aigars Ceruss

Konsultāciju pakalpojumi saistībā ar VAS "Valsts informācijas tīkla aģentūra" un VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" apvienošanu

Klients: 
Zvērinātu advokātu birojs "BDO Zelmenis & Liberte"

Uzdevums

Nodrosināt atbalstu VAS Valsts Informacijas tīkla āgentūra un VAS Latvijas Radio un Televīzijas Centrs apvienošanas procesā, saistība ar VAS VITA sniegto pakalpojumu, pakalpojumu sniegšanas tehnoloģisko platformu un pakalpojumu sniegšanā iesaistīta personāla integrēšanu kopēja jaunajā organizācijā - VAS Latvijas Radio un televīzijas centrs.

Rezultāts

Projekta realizācijas gaitā:

  • tika analīzēts abu organizāciju pakalpojumu portfelis un nākotnes plāni esošo pakalpojumu attīstībai un jauno pakalpojumu ieviešanai, konsolidējot vienotu organizācijas ieņēmumu un paklapojumu pārdošanas plānu;
  • tika analizeti abu organizēciju IT un datu parraides pakalpojumu sniegšanas tehnoloģiskās platformas, pakalpojumu piegādes, ekspluatācijas un klientu apkalpošanas procesi, kā arī procesos iesaistīto darbinieku kompetences un darba afektivitāte, izstrādājot abu organizāciju tehnoloģisko, organizatorisko, procesu līmeņa un vienotās mērķu sistēmas integrācijas temiņu un izmaksu plānu
  • Tika veikta ar organizaciju apvienošanu saistīto risku analīze un to noveršanas plāna izstrāde;
  • Tika sniegts atbalsts organizāciju darbinieku pārcelšanas un vienotās atalgojuma un motivacijas sistēmas ieviešanā;

Projekta realizācijas rezultātē abi valats uzņēmumi tika sekmīgi apvienoti, noturot abu organizaciju sniegto pakalpojumu kvalitātes līmeni un klientus, izveidojot vienotu motivēti profesionāļu komandu, kasļāujs VAS Latvijas Valsts Radio un Televīzijas Centrs attīstīt jaunus tai skaitā valsts mēroga statēģiskus pakalpojumus.


Sniegtie pakalpojumi

3 mēneši

Projekta realizācijas laiks