Corporate Systems

Datu komunikāciju risinājumu uzturēšanas ārpakalpojums


Nozare: Finanšu pakalpojumi


Projekta direktors

Haralds Ievednieks

Korporatīvā datu pārraides tīkla un interneta komunikāciju risinājuma uzturēšana

Klients: 
AS ABLV Bank

Uzdevums

Nodrošināt proaktīvu datu pārraides tīkla un Bankas klientu apkalpošanas informācijas sistēmu pieejamības, drošības un sakaru kvalitātes incidentu novēršanu.

Rezultāts

Projekta ietvaros veicam:

  • Bankas datu pārraides pakalpojumu sniedzēju nodrošinātu servisu pieejamības un kvalitātes parametru uzraudzība (monitorings), incidentu atklāšana, problēmu novēršanas vadība, sagatavojam atskaites par pakalpojumu sniedzēju sniegto servisu SLA izpildi;
  • Bankas datu pārraides aparatūras un risinājuma darbības uzraudzības un administrēšana, incidentu atklāšana, problēmu novēršanas vadība, sagatavojam atskaites par kopējā Bankas datu pārraides tīkla risinājuma darbību.
  • Bankas klientu apkalpošanas informācijas sistēmu (WEB lapa, interneta banka) pieejamības un sasniedzamības kvalitātes parametru uzraudzība no bankas klientu atrašanās koncentrācijas vietām (dažādām Eiropas un Āzijas valstīm)
  • Interneta komunikāciju drošības risinājumu nodrošināšana un administrēšana (DDoS aizsardzība)
  • Risinājumu tehniskās dokumentācijas izstrāde un uzturēšana

Rezultātā Banka iegūst:

  • Kontroli pār elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju sniegto servisu SLA izpildi un vienota atbildība par problēmu novēršanu.
  • Savlaicīgas un satura ziņā pielāgotas atskaites par tīkla un interneta komunikāciju risinājuma darbību.
  • Sakārtota un aktuāla tīkla dokumentācija.
  • Objektīvs (operatora neatkarīgs) profesionāļu atbalsts IKT risinājumu attīstībā un uzturēšanā (speciālistu iesaiste Bankas IT risinājumu attīstības projektu darba grupās)

Sniegtie pakalpojumi

60 mēneši

Projekta realizācijas laiks