Corporate Consulting

LDz DWH KIGAS


LDz DWH KIGAS un LEIS/AMMAS tehnisko specifikāciju izstrāde

Klients: 
Latvijas Dzelzceļš

Uzdevums

Projekta ietvaros intervēti LDz darbinieki un veikta šādu LDz informācijas sistēmu analīze:

  • Vilcienu kustības izpildītā grafika automatizētā sistēma (KIGAS);
  • Automatizētā dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas aprēķinu sistēma (ADIIAS);
  • Lokomatīvju ekspluatācijas informācijas sistēma (LEIS);
  • Automatizētā mašīnistu un maršutu apstrādes sistēma (AMMAS).

Balstoties uz interviju un analīzes rezultātiem sagatavotas tehniskās specifikācijas ar prasībām LDz datu noliktavas papildināšanai ar jauniem datu apgabaliem un atskaitēm

Rezultāts

Projekta rezultātā, Pasūtītājs izmantojot projekta ietvaros sagatavotas tehniskās specifikācijas sekmīgi pasūtījis un realizējis LDz datu noliktavas papildināšanu ar jauniem datu apgabaliem un atskaitēm.


Sniegtie pakalpojumi

3 mēneši

Projekta realizācijas laiks