Corporate Consulting

Pakalpojumu attīstības konsultācijas, cenu stratēģiju un metodiku izstrāde


Nozare: Valsts un pašvaldības


Projekta direktors

Haralds Ievednieks

Piekļuves pakalpojumu tarifu metodika un tarifu noteikšana VAS LVRTC sniegtajiem platjoslas pakalpojumiem

Klients: 
Punctum SIA

Uzdevums

Izstrādāt VAS Latvijas Valsts Radio un Televīzijas Centrs optiskās šķiedras vidējās jūdzes platjoslas piekļuves pakalpojumu tarifu metodiku un aprēķināt pakalpojuma tarifus atbilstoši Ministru Kabineta izdotajiem noteikumiem.

Rezultāts

Projekts tiek īstenots pateicoties ES fondu līdzekļiem un Valsts (LVRTC) līdzfinansējumam.

Projekta īstenošanas laikā:

  • tika veikta pakalpojuma izstrāde, ieskaitot pakalpojuma apraksta, piegādes, ekspluatācijas un klientu apkalpošanas procedūru, līguma un SLA nosacījumu izstrāde;
  • tika veikta pakalpojuma cenas uztveres analīze potenciālo klientu (Elektronisko sakaru komersantu) vidū, identificējot galvenos pakalpojuma noietu stimulējošos faktorus;
  • tika veikta līdzīgu ES realizēto platjoslas projektu balstīto platjoslas piekļuves pakalpojumu un to cenu stratēģijas izpēte;
  • tika izstrādāta Ministru Kabineta noteikumiem un ar nozares pārstāvjiem (LIA, LIKTA, SPRK, Satiksme Ministrija, Lattelecom, LMT u.c.) saskaņota pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika un tarifa apstiprināšanas kārtība;
  • tika izstrādāts pakalpojuma biznesa plāns, uz kā pamata tika sagatavots tarifa priekšlikums pirmajam un otrajam pakalpojumu sniegšanas gadam;

Projekta īstenošanas rezultātā Ministra Kabineta noteiktajā kartība tika saskaņots un apstiprināts LVRTC vidējās jūdzes platjoslas piekļuves pakalpojuma tarifs un LVRTC uzsāka pakalpojuma pārdošanu citiem elektronisko sakaru komersantiem lauku teritorijās, kur pašiem komersantiem neatmaksājas veikt attiecīgās investīcijas optiskā tīkla attīstībai.


Sniegtie pakalpojumi

24 menesī

Projekta realizācijas laiks