Corporate Consulting

Biznesa procesu analīze, optimizācija un automatizācija


Nozare: Valsts un pašvaldības


Projekta direktors

Vitālijs Ševčenko

Priekšizpēte e-LIAA platformas izveidošanai un priekšlikumi e-pakalpojumu ieviešanai

Klients: 
Latvijas investīciju un attīstības aģentūra

Uzdevums

Veikt izpēti  par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) e-LIAA platformas izveidošanas iespējām, tās attīstību un sniegt priekšlikumus e-pakalpojumu ieviešanai.

Rezultāts

Projekta ietvaros tika veikti šādi galvenie darbi:

  • visu LIAA pakalpojumu sniegšanas procesu un to nodrošināšanā iesaistīto sistēmu analīze,  t.sk. veicot intervijas, procesus novērošanu (hronometrēšanu) un procesu rādītāju un datu analīzi;
  • pašreizējo procesu trūkumu un uzlabojumu, t.sk. elektronizācijas  (automatizācijas) iespēju identificēšana;
  • sagatavoti un ar LIAA saskaņoti procesu elektronizācijas iespēju priekšlikumi un aprēķināti šo priekšlikumu realizācijas rezultātā iegūstamie ekonomiskie ieguvumi (gan no LIAA viedokļa, gan klienta viedokļa (administratīvais slogs));
  • citu valsts iestāžu elektronisko pakalpojumu ieviešanas pieredzes izvērtēšana un koplietošanas  tehnoloģisko risinājumu izmantošanas iespēju identificēšana;
  • nākotnes  biznesa procesu aprakstu, tehnoloģiskā risinājuma modeļa  un rekomendāciju izmaiņām normatīvajos aktos izstrāde.

Sniegtie pakalpojumi

3 mēneši

Projekta realizācijas laiks