Corporate Systems

Datu komunikāciju risinājumu ieviešana un uzturēšanas ārpakalpojums


Nozare: Finanšu pakalpojumi


Projekta direktors

Haralds Ievednieks

UniCredit Bankas Baltijas vienotā korporatīva datu parraides tīkla ieviešana, nodrošināšana, uzturēšana un administrēšana

Klients: 
Unicredit Finance AS

Uzdevums

 • Nodalīt Baltijas datu pārraides tīklu no UniCredit grupas tīkla ar mērķi nodrošināt operatīvu tīkla izmaiņu realizāciju un multivides komunikāciju risinājumu izmaiņu ieviešanu Baltijas ofisos.
 • Samazināt datu pārraides pakalpojumu izmaksas un piesaistīt ilgtermiņa partneri atbalstam jauno IKT risinājumu ieviešanas atbalstam.
 • Nodrošināt Unicredit Bankas IT infrastruktūras migrāciju uz jauno datu centru.
 • Izplānot un ieviest Bankas jaunā ofisa lokālā tīkla infrastruktūru jaunajā ofisā.

Rezultāts

Projekta realizācijas laikā tika veikta:

 • Bankas Baltijas korporatīvā datu pārraides tīkla tehniskā projekta un tīkla drošības risinājuma izstrāde un saskaņošana ar UniCredit grupas IT un drošības pārvaldnieku (IT Austria).
 • Bankas Baltijas augstas pieejamības (rezervēti sakaru kanāli), tīkla un tīkla drošības aparatūra) korporatīva datu pārraides tīkla pakalpojumu piegāde un nodrošināšana sadarbība ar SIA Globalcom.
 • Bankas Baltijas datu pārraides tīkla drošības risinājuma ieviešana un administrēšana (tai skaitā šifrēšanas risinājumi).
 • Proaktīva Bankas Baltijas datu pārraides tīkla pieejamības, kvalitātes un drošības parametru reālā laika uzraudzība, incidentu atklāšana, problēmu novēršanas procesa vadība, atskaites par sniegtajiem pakalpojumiem.
 • Bankas IT infrastruktūras migrācijas uz jauno Datu Centru tīkla tehniska projekta izstrāde un ieviešana, atbalsts migrācijas procesa laikā.
 • Bankas jauna ofisa lokālā datortīkla tehniskā projekta izstrāde un ieviešana.

Rezultātā Banka:

 • Piesaistīja partneri, kurš nodrošina operatīvu atbalstu Bankas IT izmaiņu vadības (change managament) procesu ietvaros, atbalsta jaunu IKT risinājumu izvelē un ieviešanā.
 • Ievērojami samazināja Baltijas datu pārraides tīkla izmaksas, uzlabojot datu komunikāciju funkcionalitāti, pieejamību un kvalitāti.

60 mēneši

Projekta realizācijas laiks