Corporate Consulting

Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas


Lietojamības konsultācijas. Lietojamības testi.


Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas Importa muitas deklarāciju noformēšanas funkcionalitātes fiziskām personām (pasta, kurjerpasta sūtījumiem līdz 1000 EUR) lietojamības novērtēšana

Klients: 
Valsts ieņēmuma dienests

Uzdevums

Plānot un organizēt klātienes lietojamības testus muitas deklarācijas funkcionalitātei (Importa muitas deklarāciju noformēšanas funkcionalitāte fiziskām personām (pasta, kurjerpasta sūtījumiem līdz 1000 EUR))  divos izstrādes posmos un sniegt lietojamības konsultācijas visas izstrādes laikā.

 

Rezultāts

Projekta laikā kopumā tika veikti 20 klātienes lietojamības testi, kuros tika testēta muitas deklarācijas funkcionalitāte, gan izstrādes stadijā, gan beigu stadijā. Lietojamības testos tika vērtētā izstrādātā risinājuma funkcionalitāte, ērtums, saturs un lietotāju vajadzības dažādām risinājuma sadaļām.

Lietojamības konsultācijas ietvēra lietojamības eksperta dalību sanāksmēs ar izstrādātāju un Pasūtītāja atbalstu un priekšlikumu sagatavošanu lietojamības jautājumos visas izstrādes laikā.


Sniegtie pakalpojumi

5 mēneši

Projekta realizācijas laiks