Corporate Consulting

Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas lietojamības novērtējums


Lietojamības konsultācijas. Lietojamības testi. Dizaina vadlīniju izstrāde. Dizaina skiču izstrāde.


Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas lietojamības novērtējums

Klients: 
Valsts ieņēmuma dienests

Uzdevums

Projektā, vairāku posmu ietvaros, tika veikta Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (turpmāk - EMDAS) lietojamības novērtēšana:

  • 1.posms - Heiristiskā analīze Importa kontroles sistēmas Importa deklarāciju funkcionalitātes saskarnei komersanta un muitas darbinieka moduļiem;
  • 2.posms - Klātienes lietojamības testi Importa kontroles sistēmas Importa deklarāciju funkcionalitātes  saskarnei komersanta un muitas darbinieka moduļiem
  • 3.posms - EMDAS saskarnes vizuālā dizaina vadlīniju izstrāde;
  • 4.posms - Lietojamības testēšana izstrādātajām skicēm.

Rezultāts

Projekta ietvaros tika veikti klātienes lietojamības testi, lai novērtētu risinājuma funkcionalitāti, ērtumu un saturu. Rezultātā tika novērtēta EMDAS lietojamība un sniegtas rekomendācijas uzlabojumiem un identificēto problēmu novēršanai, tika izstrādātas lietotāja saskarnes vizuālās dizaina vadlīnijas un vizuālā dizaina stila vadlīnijas (style guide), veikta izstrādāto dizaina skiču lietojamības testēšana 


Sniegtie pakalpojumi

12 mēneši

Projekta realizācijas laiks