Corporate Consulting

Valsts informācijas sistēmu drošība novērtējums


Valsts informācijas sistēmu drošība novērtējums

Klients: 
Tiesu administrācija

Uzdevums

Projekta ietvaros tika veikts tehniskais drošības audits, informācijas drošības pārvaldības novērtējums, kā arī datu centru infrastruktūras risku novērtējums šādām sistēmām:

  • Tiesu informatīvā sistēma (TIS);
  • Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēma (VVDZ);
  • Izpildu lietu reģistra informācijas sistēma (ILR).

Rezultāts

Apkopojot testu laikā iegūtos rezultātus, sniedzām izvērtēto informācijas sistēmu vispārējo novērtējumu, kas ietvēra informācijas drošības novērojumus, riska pakāpi, potenciālo ietekmi un rekomendācijas trūkumu novēršanai.


Sniegtie pakalpojumi

6 mēneši

Projekta realizācijas laiks