Corporate Systems

Drošības risinājumu konsultācijas un projektēšana


Nozare: Transporta un loģistikas pakalpojumi


Projekta direktors

Haralds Ievednieks

VAS "Starptautiskā lidosta " Rīga"" ārējā perimetra apsardzes sistēmas koncepcijas un prasību specifikācijas izstrāde (1. kārta)

Klients: 
VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""

Uzdevums

VAS "Starptautiskā lidosta " Rīga"" ārējā perimetra apsardzes sistēmas papildināšana ar vairākiem fiziskās kontroles elementiem

Rezultāts

Līguma izpildes laikā tika veiktas sekojošas aktivitātes:

  • esošās situācijas apkopošana un analīze;
  • drošības risinājuma tehniskā risinājuma projektējuma izstrāde;
  • Iepirkuma konkursa dokumentācijas sagatavošana;
  • autoruzraudzības nodrošināšana projekta ieviešanas fāzē.

Projekta rezultātā klients ir izveidojis lidlauka ārējā perimetra kontroles risinājumu, kas ar tehniskiem līdzekļiem spēj nodrošināt ārējā perimetra zonu kontroli un brīdināšanas sistēmu par iespējamajiem pārkāpumiem vai potenciālā riska situācijām. Realizētā drošības risinājuma ietvaros tika nodrošināta arī iegūstamās informācijas apmaiņa ar citām klienta drošības sistēmām.


24 menesī

Projekta realizācijas laiks