Corporate Consulting

Datu centru migrācijas konsultācijas


Nozare: Valsts un pašvaldības


Projekta direktors

Haralds Ievednieks

VID IT infrastruktūras migrācijas procesa kvalitātes, drošības un veiktspējas novērtēšanas nodrošināšana

Klients: 
Valsts ieņēmumu dienests

Uzdevums

Veikt VID izpildītāja sagatavoti IT infrastruktūras migrācijas plānošanas dokumentācijas un paša migrācijas procesa kvalitātes novērtēšanas nodrošināšana

Rezultāts

Līguma izpildes laikā tika veiktas sekojošas aktivitātes:

  • izpildītāja sagatavoto dokumentu metodikas un kvalitātes kontrole;
  • piedāvātā migrācijas veida metodikas novērtējums;
  • sagatavotā migrācijas plāna un nepieciešamo resursu novērtējums;
  • migrācijas procesa realizācijas atbilstība izstrādātajam plānam un detalizētajām realizācijas instrukcijām.

Projekta rezultātā klienta izvēlēts izpildītājs veica IT infrastruktūras migrācijas procesa (no viena datu centra uz otru) plānošanas dokumentācijas sagatavošanu un paša migrācijas procesa realizāciju. Migrācijas procesa kvalitātes novērtēšanas nodrošināšanas ietvaros tika veikts procesa posmu, plānošanas dokumentu un pašas realizācijas procesa kvalitātes  un atbilstības līguma prasībām novērtēšana.


Sniegtie pakalpojumi

4 mēneši

Projekta realizācijas laiks