Corporate Consulting

Informācijas sistēmu drošības un veiktspējas audits; Informāciju sistēmu funkcionālā testēšana


Nozare: Valsts un pašvaldības


Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas 2.kārtas kvalitātes kontrole, veiktspējas un drošības testēšana

Klients: 
VAS Kultūras informācijas sistēmu centrs

Uzdevums

Projekta ietvaros veicām Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas (Informācijas pārvaldības un piekļuves risinājuma un Informācijas saņemšanas un uzglabāšanas risinājuma) funkcionālo prasību akcepttestēšanu, veiktspējas un drošības testēšanu, t.sk.:

  • Akcepttestu testpiemēru izstrādi funkcionālo prasību realizācijas pārbaudei, ietverot integrācijas un saskarņu akcepttestu testpiemēru izstrādi;
  • Izstrādāto akcepttestu testpiemēru pilnas izpildes 1.iterāciju, ietverot identificēto kļūdu pārtestēšanu pēc to novēršanas;
  • Izstrādāto akcepttestu testpiemēru pilnas izpildes 2.iterāciju;
  • Veiktspējas un slodzes testēšanu risinājumu gala versijām;
  • Drošības testēšanu risinājumu gala versijām.

Rezultāts

Ņemot vērā Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas nozīmīgo lomu arhīvu funkciju realizācijā, t.sk. nodrošinot kultūras satura un resursu (nacionālā dokumentārā mantojuma, kino, muzeju, bibliotēku) digitalizāciju, saglabāšanu un e-pakalpojumu attīstību, projekta izpildes rezultātā nodrošinājām prasībām atbilstošu sistēmas drošību, pieejamību, datu konfidencialitāti un integritāti. 


12 mēneši

Projekta realizācijas laiks